2410618724,6937049985 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 33, Λάρισα ioaniskokkalis@gmail.com

 

Ειδικές εργασίες - Λάρισα


 

Η εταιρεία μας Κόκκαλης Ιωάννης – Οικοδομικές εργασίες που βρίσκεται στη Λάρισα, ασχολείται με την κατασκευή και μελέτη ιδιωτικών και δημόσιων έργων, κυρίως οικοδομικών στην Λάρισα και σε όλη τη Θεσσαλία.

 

 Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα - Gunite

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα gunite είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. και περιέχει συνήθως αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο και αδρανή υλικά μικρής κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυρίως σοβαρών βλαβών όλων των φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου όπως σε υποστηλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές, κ.λ.π.

 


 

 Τσιμεντενέσεις

Οι τσιμεντενέσεις χρησιμεύουν για την πλήρωση ρωγμών, αποκατάσταση σε φέρουσες τοιχοποιίες και λιθοδομές που έχουν υποστεί βλάβες.

 


 

 Υδροβολή

Υδροβολή είναι ο καθαρισμός τοίχων και επιφανειών, από σαθρά χρώματα και ρύπους, με πιεστικά μηχανήματα υδροβολής ζεστού νερού. 

Είναι γρήγορο, αποτελεσματικό, ασφαλές, οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Αφαιρεί με ασφάλεια υλικά όπως γράσο, καουτσούκ, κόλλες, αυτοκόλλητα, χρώματα, λάσπη,graffiti κ.α.

 


 

 Υδροαμμοβολή

Mε την υδροαμμοβολή καθαρίζονται συνήθως βιομηχανικοί χώροι, τα ύφαλα των πλοίων, απομακρύνονται σαθρά τμήματα διαφόρων επιφανειών και επιφανειακές εναποθέσεις ρύπων.

Γίνεται με χρήση συμπιεστών με μεταλλικά ράμφη, που έχουν στην κεφαλή τους ακροφύσια διαφόρων διαστάσεων. H υδροαμμοβολή είναι μια βελτιωμένη μέθοδος καθαρισμού που εφαρμόζει χαμηλότερες τιμές πίεσης αλλά είναι πιο αποτελεσματική.

 


 

 Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον

Η αδιαταρακτη κοπη μπετον είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό - δόνηση ή σκόνη με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπάρχον σκελετός του κτιρίου.

Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις, τις αλλαγές όψεων, τις μετατροπές και τις διορθώσεις κακοτεχνιών. Εξυπηρετεί επίσης τις στατικές επεμβάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 

 Ρητίνες
 Ελάσματα
 Εργασίες καθαιρέσεων
 Κομπρεσέρ
 Αρμολογήσεις σε πέτρινα κτίρια
 Κτίσιμο πέτρας

 


Καλέστε μας για να συζητήσουμε και να σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση στις καλύτερες τιμές.