2410618724,6937049985 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 33, Λάρισα ioaniskokkalis@gmail.com
1